Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

http://dynasty.haapavesi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/240

Kuulutus, aiheena Puutionsaaren tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville, 16.12.2020

VSB uusiutuva energia Suomi Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin alueelle Puutionsaaren tuuli-voimapuistoa. Puistosta laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukainen oikeusvaikuttei-nen yleiskaava. Kaavaa voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleis-kaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 49 uuden tuulivoimalan rakentaminen. Tuulivoimapuistohankkeessa on yhdistetty YVA-lain (252/2017) mukaisesti ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja kaavamenettely. Tuloksena on sekä yleiskaava että hankkeen YVA. YVA-selostus on yhdistetyssä menettelyssä osa kaavaselostusta.

Haapaveden kaupunginhallitus päätti 7.12.2020 § 285 asettaa Puutionsaaren tuulivoi-mayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 16.12.2020–29.1.2021 väliseksi ajaksi.

Kaavaehdotuksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 12.1.2021 klo 17.30. Tilaisuus järjestetään koronatilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen etäyleisötilaisuutena. Linkki sekä ohjeet tilaisuuteen tulevat internetosoitteeseen https://www.haapavesi.fi/Puutionsaaren-tuulipuiston-yleiskaava. Tervetuloa! Klikkaamalla nettiosoitetta, pääset suoraan kyseiselle sivustolle.

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä Haapaveden kirjastolla (Urheilutie 64B, 86600 Haa-pavesi) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.haapavesi.fi/Puutionsaaren-tuulipuiston-yleiskaava. Lisäksi aineisto pidetään nähtävillä Nivalan, Oulaisten ja Ylivieskan kau-punkien internetsivuilla sekä Nivalan kaupungintalolla ja Ylivieskan kaupungin kirjastolla. Koronati-lanteeseen liittyvät rajoitukset saattavat vaikuttaa paperisten aineistojen nähtävilläolopaikkojen aukioloihin. Kaavaehdotusaineistosta voi esittää lausuntoja ja muistutuksia nähtävilläoloaikana. Aineistoa koskevat lausunnot ja muistutukset tulee toimittaa 29.1.2021 mennessä joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi tai Haapaveden kaupunki; PL 40, 86601 Haapavesi

Oheisena liitteenä on tähän aiheeseen liittyvä virallinen kuulutus saavutettavuudet täyttävässä PDF-muodossa.

Lähettäjä: maankäyttöpäällikkö, Haapaveden kaupunki
Julkaistu: 16.12.2020 15.54