Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
277   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
278   Pöytäkirjantarkastajien valinta
279   Asialistan hyväksyminen
280   Kirjelmät
281 Hankintasääntö
282 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma
283 Kouluverkkoselvitys ja uusi rakennettava koulu
284   Työllisyydenhoidon prosessien kehittäminen kuntien yhteistyönä, työllisyyskokeilut
285 Digihankkeeseen osallistuminen
286 Jokilaaksojen alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 8§ päivittäminen
287 Paikallinen työehtosopimus työajan pidemmästä tasoittumisjaksosta vuodenvaihteessa 2019-2020
288   Irtisanoutuminen rakennuspäällikön virasta
289 Eron myöntäminen luottamustoimista, Lehtola Henna
290 Vastauksia vuonna 2019 annettuihin valtuustoaloitteisiin
291 Valtuustoryhmän nimi
292 Täyttöluvat
293   Kaupunginjohtajan info

Osallistuja Tehtävä
Kolehmainen Anri kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Koukka Jari jäsen
Maliniemi Taimi jäsen
Niemelä Helinä jäsen
Pekkala Outi jäsen
Riuttanen Hannu I vpj.
Saukko Viljo II vpj.
Seppä Diana jäsen
Valkovirta Pauliina jäsen
Von Schulmann Ronald jäsen
Ollila Päivi valtuuston pj.
Vuorenmaa Heino valtuuston I varapj.
Rantanen Turkka talousjohtaja
Manninen Marjukka esittelijä
Saarela Eija pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 14.11.2019 klo 9.30- 15.00 kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.