Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
70   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
71   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
72 Haapaveden kaupungin perusturvaosaston/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen talousarvio 2020
73 Perusturvalautakunnan alaisten yksiköiden laskujen hyväksyjät
74   Palvelukotien etälääketieteellisten palvelujen hankinta
75   Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän valitseminen vuosille 2020-2022
76   Veteraanikuntoutustyöryhmän valitseminen vuosille 2020-2022
77   Perusturvalautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät
78   Muut esille tulevat asiat

Osallistuja Tehtävä
Järvenpää Helvi jäsen
Konola Matti I vpj.
Kotisaari Mirja jäsen
Mäkinen Janne jäsen
Valkovirta Pauliina kaupunginhallituksen edustaja
Hantula Ritva esittelijä
Pitkäaho Tiina pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 25.11.2019 yleisessä tietoverkossa.