Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/100

Kuulutus: Vasaman tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille ja aineisto nähtäville, 18.5.2022

Semecon Oy suunnittelee Ylivieskan kaupungin Vasaman alueelle enintään 18 tuulivoimalasta muodostuvaa
tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Uusnivalan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoa ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Oheisena liitteenä on virallinen kuulutus tästä aiheesta saavutettavuudet kattavana PDF-tiedostona. Lisäksi PDF-tiedostoina ovat liitteet osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.5.2022 ja YVA-suunnitelma jaettuna kahdeksaan osaan suuren kokonsa vuoksi.

Lähettäjä: kaavasuunnittelija, Ylivieskan kaupunki
Julkaistu: 20.05.2022 13.40