Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/41

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, hakijana Nevel Oy, dnro PSAVI/5200/2020, 16.3.2023

Aluehallintovirasto on myöntänyt Nevel Oy:lle ympäristöluvan uusien biopohjaisten polttoaineiden, AB-luokan kierrätyspuun sekä kaurankuoren, sekä uuden varastointi- ja murskausalueen 4 käyttöönottoon pääosin hakemuksen mukaisesti sekä hyväksynyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee rinnakkaispolttolaitoksen päästöraja-arvojen muuttamista perustumaan myös pelkästään biopohjaisten polttoaineiden käyttöön tavanomaisena polttoaineena. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Aluehallintovirasto on hylännyt hakijan ensisijaisen esityksen uusien päästöraja-arvojen asettamisesta kolmelle eri polttoainejakaumalle A, B ja C sekä alueen 3 käyttämisestä polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin.

Aluehallintovirasto on muuttanut toimintaan haettujen muutosten vuoksi Nevel Oy:n Haapaveden voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 123/2013/1 lupamääräyksiä 1, 12, 16, 17, 22, 23, 24 ja 37 sekä ympäristölupapäätöksen nro 80/2018/1 lupamääräystä 5 ja antanut uuden lupamääräyksen 5a.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.3.–24.4.2023 myös osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Klikkaamalla nettisivua, pääset suoraan kyseiselle sivustolle. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Oheisina liitteinä ovat päätöksen tiedoksiantokuulutus ja päätös tähän asiaan liittyen.

Lähettäjä: lupasihteeri, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat
Julkaistu: 16.03.2023 10.59