Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/115

Kuulutus; Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtäville; 28.8.2023

Hautakangas Wind Oy (emoyhtiö OX2 Finland Oy) suunnittelee tuulivoimapuistoa, joka sijoittuisi Haapavedelle ja Oulaisiin. Haapaveden kaupunginvaltuusto hyväksyi yhtiön aloitteen yleiskaavan laadinnasta Haapavedelle ja päätti kaavoituksen käynnistämisestä 29.3.2021 § 80.

Kaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää voimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena. Tavoitteena on mahdollistaa enintään 13 tuulivoimalan rakentaminen Haapaveden kaupungin puolelle. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Vireilletulo kuulutettiin 5.8.2021.

Haapaveden kaupunginhallitus on 28.8.2023 § 191 hyväksynyt Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaista kuulemista varten 28.8.2023–9.10.2023 väliseksi ajaksi.

Hankkeeseen liittyen on käynnissä erillisenä prosessina ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset YVA-lain (252/2017) ja YVA-asetuksen (277/2017) mukaisesti. YVA – menettelyä ohjaa yhteysviranomaisena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen (kaavaluonnoksen nähtävilläolon) aikana järjestetään YVA-menettelyn kanssa yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus maanantaina 11.9.2023 klo 17.00 Haapavesi-opistolla. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä, linkki ja ohjeet etäosallistumiseen tulevat kaupungin internet-sivujen lisäksi hankkeen YVA-menettelyn internet– osoitteeseen www.ymparisto.fi/rahkolantuulivoimaYVA. Klikkaamalla osoitetta, pääset suoraan kyseiselle internet-sivulle.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä Haapaveden kirjastolla (Urheilutie 64B, 86600 Haapavesi) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.haapavesi.fi/rahkola-hautakankaantuulivoimapuiston-osayleiskaava. Klikkaamalla tätä internetsivua, pääset suoraan kyiselle internetsivulle. Osallisilla ja kaupunkilaisilla on oikeus esittää mielipide kaavan valmisteluvaiheen aineistosta.

Haapavedellä 28.8.2023
Haapaveden kaupunginhallitus

Oheisena liitteenä on koko kuulutus saavutettavuudet kattavana PDF-tiedostona.

Lähettäjä: maankäyttöpäällikkö, Haapaveden kaupunki
Julkaistu: 30.08.2023 15.35