Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/139

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus; ympäristönsuojelulainen mukainen lupahakemus; hakijana Keskitalon Tila Oy; Dnro PSAVI/11569/2023; 9.11.2023

Lupaa haetaan maidontuotantoon suuntautuneen eläinsuojan toiminnan olennaiseen muut-tamiseen. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi vasikkala ja hiehopihatto sekä laajentaa ole-massa olevaa lypsykarjapihattoa. Vanhaan hiehonavettaan ei tehdä muutoksia. Tilalla on biokaasulaitos, jossa käsitellään toiminnassa muodostuva lanta ja rehujätteet.

Tilan nykyisellä toiminnalla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 24.11.2017 antama ympäristölupa nro 90/2017/1, jonka mukaan eläinsuojiin saa sijoittaa 160 lypsylehmää, 93 hiehoa (12–24 kk), 11 lehmävasikkaa (6–12 kk) ja 66 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunnossaan (28.1.2019, POPELY/1983/2017) todennut, että lypsylehmien määrän muuttaminen160:sta 220:een ja hiehojen (12–24 kk) vähentäminen 93:sta 33:een ei ole edellyttänyt ympäristöluvan muuttamista. Biokaasulaitoksen toiminnalla on Haapaveden kaupungin 29.4.2021 myöntämä ympäristölupa (25/11.01.00/2021).

Suunnitellun laajennuksen jälkeen eläinsuojissa on tilat 280 lypsylehmälle, 98 hieholle (12–24 kk), 81 lehmävasikalle (6–12 kk) ja 130 alle kuuden kuukauden ikäiselle vasikalle. Bio-kaasulaitoksessa käsiteltävien syötteiden määrä kasvaa nykyisen luvan mukaisesta 7 500 tonnista vuodessa noin 9 700 tonniin vuodessa.

Oheisina liitteinä ovat tähän ilmoitukseen liittyvä virallinen kuulutus Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta  saavutettavuudet kattavana PDF-tiedostona.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 9.11.–18.12.2023 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Klikkaamalla tätä verkkosivun osoitetta, pääse suoraan aluehallintoviraston verkkosivuille tutustumaan tämän asian käsittelyn asiakirjoihin.

Muistutuksen tekemiseen löytyy ohjeistus kuulutuksen lopusta.

Lähettäjä: lupasihteeri, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat
Julkaistu: 09.11.2023 08.57