Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/33

YVA-kuulutus; PROKON Wind Energy Finland Oy, Taikkonevan tuulivoimahanke, Siikalatva; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; POPELY/482/2022; 20.3.2024

PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Siikalatvan kuntaan Taikkonevan alueelle. Hankealue sijaitsee Pulkkilan taajamasta noin kuusi kilometriä luoteeseen, Rantsilasta noin 10 kilometriä etelä-kaakkoon ja Haapavedeltä noin 25 kilometriä koilliseen. Hankealue rajautuu länsipuoleltaan Fingridin voimajohtoon sekä Leuvannevan suunnitteilla olevaan tuulivoimahankealueeseen (YVA-ohjelmavaiheessa kesällä 2023). Hankealueen koko on noin 5 100 hehtaaria. Hankealueella ja sen lähiympäristössä on metsätalousaluetta, suoalueita, turvetuotantoalueita ja peltoalueita.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden ja sähköaseman välisistä maakaapeleista, tuulivoima-alueelle rakennettavasta sähköasemasta ja kantaverkkoon liittymistä varten rakennettavasta voimajohdosta ja maakaapelista. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään noin 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 megawattia (MW). Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu Siikalatvan kunnan ja Haapaveden kaupunkien alueille niin, että noin 17,5–18 km sijoittuu Siikalatvan alueelle ja noin 11–11,5 km Haapaveden alueelle.

Arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 20.3.–20.5.2024 Siikalatvan ja Siikajoen kuntien sekä Haapaveden kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/taikkonevantuulivoimaYVA. Klikkaamalla tätä osoitetta, pääset suoraan kyseiselle verkkosivulle.

Painetut arviointiohjelmat ovat lisäksi luettavissa myös Haapaveden kaupungintalolla.

Oheisena liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lähettämä virallinen kuulutus saavutettavuudet kattavana PDF-tiedostona.

Lähettäjä: suunnittelija, Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Julkaistu: 20.03.2024 12.41