Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/35

Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta Kankaannevalle, hakijana Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy, asianumero 119/11.01.00.05/2024, 15.3.2024

Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy (Y-tunnus 3153101-5) Oulusta on toimittanut 29.2.2024 maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen kalliokiven ottoa, kallion louhintaa ja louheen murskausta koskevan yhteiskäsittelylupahakemuksen Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle. Hakemuksen kohde on Haapavedellä Ollilanperän Kankaannevalla.

Lupahakemus koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta siirrettävällä kivenmurskaamolla sekä kiviainesten välivarastointia. Toiminta sijaitsee Haapaveden keskustaajamasta maanteitse noin 19 km länteen päin Ollilanperän Kankaannevan alueella Riskalan metsätien itäpuolella. Suunniteltu toiminta sijoittuu tilalle Yhteismetsä Karttunen (kiint.tunnus 71-874-2-1) ja luvanhakijalla on sopimus maanomistajan kanssa tarvittavien toimintalupien hakemiseksi maa-ainesten ottamiseen Kankaannevan kallioalueella 5 hehtaarin vuokra-alueelle. Alueella ei ole ollut aiemmin maa-ainesten ottoa. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Puutionsaaren tuulivoimapuiston kaava-alueen ulkopuolella sijoittuen sen koilliskulman ulkopuolelle. Otettavat kiviainekset tullaan käyttämään ainakin pääosin tuulivoimapuiston maarakennustarpeisiin. Puutionsaaren tuulivoimapuiston yleiskaava on hyväksytty 22.2.2021 Haapaveden kaupunginvaltuustossa, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Oheisina liitteinä ovat tähän liittyvät virallinen kuulutus ja hakemus saavutettavuudet kattavina PDF-tiedostoina.

Hakemusta koskevien kirjallisten muistutusten ja mielipiteiden antamiseen on ohjeistus liitteenä olevan kuulutuksen lopussa.

 

Lähettäjä: ympäristötarkastaja, Ympäristöpalvelut Helmi, Haapaveden kaupunki
Julkaistu: 18.03.2024 10.21