Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/45

Yleistiedoksianto, Haapakosken kalatien tarkkailu, Pyhäjoen Haapakosken kalatien tarkkailuvelvoitteet, Koskienergia Oy; LAPELY/898/2024; Lapin ELY-keskus; 25.3.2024

Koskienergia Oy on toimittanut 16.2.2024 Lapin ELY-keskusten hyväksyttäväksi esityksen Pyhäjoen Haapakosken voimalaitoksen kalatien tarkkailusuunnitelmaksi. Esitetty tarkkailusuunnitelma perustuu Haapakosken voimalaitoksen ja kalatien rakentamista koskevassa luvassa (38/03/2) annettuihin kalatietä koskeviin lupamääräyksiin. Lupamääräyksen mukaisesti kalatien toimivuus on pyrittävä saamaan mahdollisimman hyväksi muuttamalla tarvittaessa kalatien suun sijaintia ja muitakin rakenteita sekä kalatiehen johdettavia virtaamia. Kalatien toimivuutta on tarkkailtava Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailutiedot kalatien toimivuudesta on annettava tiedoksi Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskukselle sekä pyydettäessä Pyhäjokivarren kalastusalueelle sekä Pyhäjoen jako- ja osakaskunnille.

Tarkkailusuunnitelma on laadittu alun perin vuonna 2010 ja suunnitelmaa on myöhemmin täydennetty. Täydennetyn tarkkailusuunnitelmaesityksen mukaan kalatien tarkkailu toteutetaan kalatiehen sijoitettavalla Vaki-Riverwatcher–kalalaskurilla. Tarkkailu toteutetaan vuonna 2024 sulan maan aikana. Tarkkailun tulokset raportoidaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Yleistiedoksianto ja hakemusasiakirjat pidetään Lapin ELY-keskuksessa nähtävillä 25.3.2024 – 1.5.2024 välisenä aikana. Asiakirjat ovat nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/kuulutukset. Klikkaamalla tätä verkkosivun osoitetta, pääset suoraan Lapin ELY-keskuksen kuulutusten verkkosivulle.

Oheisena liitteenä on Lapin ELY-keskuksen lähettämä virallinen kuulutus saavutettavuudet kattavana PDF-tiedostona.

Lähettäjä: kalatalousbiologi, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 25.03.2024 12.18