Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/72

Kuulutus Haaponevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistusmis- ja arviointisuunnitelmasta, 10.5.2024

Haapaveden kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.4.2024 § 96 Haaponevan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.8.2023 § 189 hankkeesta vastaavan Nordic Generation Oy:n kaavoitusaloitteen. Kaavoitussopimus hankkeesta vastaavan kanssa on hyväksytty 30.10.2023 § 295. Osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavan valmistelussa.

Haaponevan tuulivoimaosayleiskaava

Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan perusteena. Tuulivoimaosayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa enintään 6 kokonaiskorkeudeltaan
250 metriä olevan tuulivoimalan rakentaminen alueelle. Tuulivoimapuiston suunniteltu kokonaisteho on alle 45 MW ja
yksittäisen tuulivoimalan teho 6–8 MW. 

Yleiskaava laaditaan noin 835 hehtaarin suuruiselle alueelle, joka sijaitsee kokonaisuudessaan Haapavaeden kaupungin alueella noin 5 km etäisyydelle kaupungin keskustaajamasta luoteeseen. Alue on suurelta osin entistä turvetuotantoaluetta. Alue on laadittavana olevassa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi.

Osallistumis- ja arviointiohjelma (OAS) on nähtävillä 16.5.– 24.6.2024 Haapaveden kirjastolla (Urheilutie 64B, 86600 Haapavesi) sekä kunnan verkkosivuilla: https://www.haapavesi.fi/haaponevan-tuulivoimapuiston-osayleiskaava. Klikkaamalla tätä verkkosivun osoitetta, pääset suoraan kyseiselle verkkosivulle.

Osalliset voivat esittää mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen nähtävilläolon aikana. Mielipiteet jätetään osoitteeseen Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi tai sähköpostitse osoitteeseen: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi

Lisätietoa hankkeesta antavat: 

Haapaveden kaupunki
Paulos Teka, maankäyttöpäällikkö
Puh. 044 7591 206 296
paulos.teka@haapavesi.fi

Kaavaa laativa konsultti, Sitowise Oy
Timo Huhtinen, kaavanlaatija, DI (YKS 700)
puh. 040 542 5291
timo.huhtinen@sitowise.com

Hankkeesta vastaava, Nordic Generation Oy
Tekniikantie 14, 02150 Espoo
Marko Salmela
puh. 0400 164 981
marko.salmela@nordicgeneration.com

Haapaveden kaupunki 10.5.2024

Oheisena liitteenä on tämä kuulutus saavutettavuudet kattavana PDF-tiedostona.

Lähettäjä: maankäyttöpäällikkö, Haapaveden kaupunki
Julkaistu: 16.05.2024 10.39