Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

§ 40

10.05.2022

 

Uuden varhaiskasvatusyksikön rakentaminen

 

KKltk 10.05.2022 § 40

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2022 käynnistää selvityksen uuden varhaiskasvatusyksikön rakentamisesta Haapavedelle. Selvityksen tekijänä on toiminut tekninen toimi.

 

 

Selvityksen antamisen jälkeen on jouduttu perustamaan vielä yksi uusi päiväkotiyksikkö eli Laitakallion päiväkoti Pohjois-Suomen aikuisopiston tiloihin. Edelleen on myös jonkin verran lapsijonoa hoitopaikkoihin ja syksyllä 2022 käynnistyy toinen 5-vuotiaiden esikoulukokeiluryhmä, joka tarvitsee myös tiloja. Tilantarve on siis vuoden 2022 aikana edelleen pahenemassa.

 

 

Uuden varhaiskasvatusyksikön selvityksen tueksi toteutettiin keväällä 2022 kuntalaiskysely varhaiskasvatusyksikön rakentamisesta Otakantaa.fi -sivustolla. Kuntalaiskyselyn tulokset näkyvät nettisivuillamme os.

 

 

www.haapavesi.fi/varhaiskasvatus

 

Kyselyyn vastattiin varsin paljon ja sen tulokset antavat hyvän näkemyksen kuntalaisten näkemyksistä varhaiskasvatusyksikön suhteen.

 

 

Tekninen toimi on selvittänyt erilaisia rakentamisvaihtoehtoja ja mahdollisia varhaiskasvatusyksikön sijaintipaikkoja. Päiväkodissa tarvittavia tiloja ja sen kokoa on selvitetty yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.

 

 

Mahdollisen varhaiskasvatusyksikön tulisi olla riittävän suuri, jotta nykyisiä pieniä yksiköitä voitaisiin sulkea. Kyseeseen tulisi 4-5 ryhmäinen päiväkoti, jossa hoidettavien määrä olisi 65-90 lasta riippuen hoidettavien lasten iästä. Nykyisistä varhaiskasvatuksen yksiköistä voitaisiin uuden varhaiskasvatusyksikön perustamisen myötä sulkea Laitakallion yksikkö, Pikku-Martan päiväkoti, Haapaveden opistolla toimiva esikouluyksikkö sekä mahdollisen tarpeen vähentyessä Minttula tai Vienola. Näistä Pikku-Martta, Vienola ja Minttula toimivat kaupungin tiloissa.

 

 

 

Kuntalaiskyselyssä suosituimmaksi varhaiskasvatusyksikön paikaksi nousi Erkkisenniemi. Erkkisenniemen alueen tontit ovat rakentamisen kannalta haastavia, sillä pehmeän maaperän vuoksi perustamiskustannukset ovat erittäin korkeat. Rakentaminen Erkkisenniemeen vaatisi myös vähintään poikkeusluvan tai kaavamuutoksen.

 

 

 

 

 

 

Edullisinta ja toiminnallisesti järkevintä olisi rakentaa uusi yksikkö entisten Paakkilan ja Marttalan päiväkotien paikalle. Ko. tontilla ovat kaikki liittymät (vesi-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenne) valmiina ja tontti on riittävän iso jotta sinne saadaan toimivat liikenneyhteydet. Lisäksi tontin vieressä on jo valmiina lasten leikkipuisto, jota on helppo kehittää. Tontin sijainti lähellä Onnimannia ja Vienolaa antaa myös synergiaetuja ruokahuollon, siivouksen ja sijaisjärjestelyjen suhteen. Haapaveden keskustan alueella liikkuminen on vähäisen liikenteen ja lyhyiden etäisyyksien vuoksi nopeaa riippumatta siitä missä varhaiskasvatusyksikkö keskustassa sijaitsee.

 

 

 

Tekninen toimi on selvittänyt varhaiskasvatusyksikön rakentamismalleja. Kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollista varhaiskasvatusyksikön rakentamista omaan taseeseen vaan kyseeseen tulisi vuokramalli. Vuokra-aika on toteuttamistavasta riippuen kiinteällä rakennuksella 20-25 vuotta ja modulimallissa yleensä porrastaen esim. 7v+5v+5v+5v. Varhaiskasvatusyksikkö on yleensä sopimuksen mukaan lunastettavissa kaupungille vuokrakauden jälkeen.

 

 

 

Vuokramallin rakentamismuoto voi olla kiinteä rakennus tai ns. modulimalli, joka voidaan pienentää/laajentaa tarpeen mukaan ja vuokra-ajan päätyttyä puretaan vuokranantajan toimesta pois. Vuokran suhteen kiinteässä ja modulimallissa ei ole suurtakaan eroa. Vuokrahintataso on tällä hetkellä vuokra-ajasta riippuen noin 20 euroa/m2 (+-20%).

 

 

 

Varhaiskasvatusyksiköllä on erittäin todennäköisesti käyttöä myös vuokrakauden jälkeen, koska Minttulan (rak. 1973) ja Ahjolan (rak. 1981) päiväkodit tulevat poistumaan käytöstä jo ennen mahdollisen vuokra-ajan päättymistä. Kiinteästi rakennettu varhaiskasvatusyksikkö on sopimusta laadittaessa mahdollista sopia lunastettavaksi kaupungille vuokrakauden päätyttyä.

 

 

Tavoitteena on, että uusi varhaiskasvatusyksikkö otettaisiin käyttöön viimeistään 1.8.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivistysjohtajan ehdotus:

 

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että:

  1. Haapavedelle rakennetaan 5-ryhmäinen varhaiskasvatusyksikkö

  2. Varhaiskasvatusyksikkö rakennetaan entisten Paakkilan ja Marttalan päiväkotien paikalle

  3. Varhaiskasvatusyksikkö hankitaan vuokramallilla 20-30 vuoden vuokra-ajalla

  4. Varhaiskasvatusyksikkö hankitaan kiinteänä rakennuksena

  5. Varhaiskasvatusyksikön hankesuunnitteluun varataan 120 000 euron määräraha

 

 

 

 

 

Käsittely:

 

 

Käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja teki vastaesityksen,

 

että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

 

Esitystä kannattivat Juha Karvonen ja Aila Aakkko.

 

 

 

Puheenjohtajan vastaehdotus:

 

 

 

Asia palautetaan uudellen valmisteluun.

 

 

 

Päätös:

 

 

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti, että puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

 

______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERK.

 

 

Kaupunginjohtaja Kimmo Hinno poistui kokouksesta tämän

 

pykälän esittelyn aikana klo 17.38

 

 

 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö Outi Pudas,

 

Päiväkodin johtaja Liisa Koponen,

 

Päiväkodin johtaja Minttu Matti,

 

Perhepäivähoidonohjaaja Riitta Karsikas sekä

 

Kiinteistöpäällikkö Keijo Rutanen

 

olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän esittelyn aikana

 

klo 16.40 - 17.50

 

 

Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo

 

18.04 - 18.16.

 

 

Tauon jälkeen pidettiin nimenhuuto, ja todettiin että kaikki

 

kokouksen alussa todetut olivat paikalla.

 

 

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen palattiin yksimielisesti

 

pykälään 39 ja soviittiin asioiden lopullinen käsittelyjärjestys.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa