Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/70

Kuulutus; Nordic Generation Oy:n tiedustelu/ Haapaveden Haaponevan tuulivoimahanke; Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamisesta yksittäistapauksessa; dnro POPELY/822/2024; 10.5.2024

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 10.5.2024 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (ns. YVA-menettelyä) sovelletaan Haapaveden Haaponevan tuulivoimahankkeeseen.

Nordic Generation Oy suunnittelee alueelle kuuden tuulivoimalaitoksen rakentamista. Hankealue sijaitsee noin 5 km etäisyydellä Haapaveden kaupungin keskustasta luoteeseen. Suunnitteilla on enintään 6 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimahanke. Voimalan kokonaiskorkeus olisi enintään 250 m ja yksikköteho 6– 8 MW. Voimaloiden yksikköteho mitoitettaisiin siten, että hankkeen kokonaistehoksi tulisi alle 45 megawattia (MWac).

Tuulivoimalat on tarkoitus liittää sähköverkkoon hankkeen kaava-alueen itänurkan läpi kulkevaan Elenian 110 kV:n voimalinjaan johdonvarsiliitynnällä hankeen omalta sähköasemalta. Maakaapelit asennetaan pääsääntöisesti olemassa olevan tiestön sekä tuulivoimaloita varten rakennettavien uusien huoltoteiden yhteyteen kaapeliojaan suojaputkessa. Sähköasemalle hankkeen itäreunaan vedettävä maakaapeli sijoittuu pelloksi muutetulle entiselle turvetuotantoalueelle ja talousmetsään.

Lisätietoja antavat ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Pirkko-Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi sekä hankkeesta Nordic Generation Oy Marko Salmela puh. 0400 164 981, marko.salmela@nordicgeneration.com

Oheisina liitteinä ovat tämä kuulutus ja päätös saavutettavuudet kattavina PDF-tiedostoina.

Lähettäjä: ylitarkastaja, luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Julkaistu: 10.05.2024 15.30