Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/77

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, hakijana Feelia Oy, asinumero 258/11.01.00.00/2024, 20.5.2024

Feelia Oy (os. Pölkkytie 2, 92930 Pyhäntä) on toimittanut 22.4.2024 Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien ruokaeineksiä ja valmisruokaa valmistavan elin-tarviketuotantolaitoksensa toiminnan olennaista muuttamista Pyhännällä. Olennainen muutos on se, että teollisuusjätevesien esikäsittelyn tehostaminen toteutetaan erillisessä Pyhännän kunnan omistamassa esikäsittelylaitoksessa ennen jäteveden johtamista jäteveden vastaanottavalle jätevedenpuhdistamolle. Hakemusasiakirjoissa on lisäksi useita päivitettyjä tietoja vastaten nykyistä toimintaa. Hakemusta on täydennetty 15.5.2024. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Ne elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle ja jotka käsittelevät tai jalostavat mm. lihaa tai lihatuotteita, perunaa tai juureksia, vihanneksia ja öljykasveja ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 4. esitettyjä määriä, ovat ympäristönsuojelulain 115a §:n mukaan ilmoituksen-varaisia toimintoja. Tällainen toiminta edellyttää kuitenkin ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan, koska toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.

Oheisina liitteinä ovat virallinen kuulutus liitteineen PDF-tiedostoina. Tekstiä sisältävät liitteet ovat saavutettavuudet kattavia.

Lähettäjä: ympäristötarkastaja, Ympäristöpalvelut Helmi, Haapaveden kaupunki
Julkaistu: 20.05.2024 10.38


Liitteet
  Feelia Oy, kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Pyhäntä
  FEELIA OY hakemuksen sisällysluettelo
  1. Ympäristölupahakemus
  2. Liite 5. Tontilla olevat kiinteistöt ja omistajuus
  3. Liitteet 6 A ja 6 B. Toiminnan sijainti, kaavoi...
  4. Liitteet 7A ja7B. Naapurit ja vaikutusalue
  5. Liitteet 10 ja 10.1. Tuotteet, tuotanto, prosessit
  6. Liite 11. Raaka-aineet, kemikaalit, polttoainee...
  7. Liite 12. Energian käyttö ja arvio tehokkuudesta
  8. Liite 14a. Ympäristöriskit, toiminta häiriötila...
  9. Liite 15. Liikenne ja liikennejärjestelyt
  10. Liitteet 17 A-D. Päästöt, päästöjen laatu ja määrä
  11. Liite 18. Jäteveden esikäsittelylaitos, suunnitelma
  12. Liite 18A. Esikäsittelylaitoksen suunnitelmakartta
  13. Liite 18B. Esikäsittelylaitoksen toimintakuvaus
  14. Liite 18C. Esikäsittelylaitteiston tekniset tiedot
  15. Liite 18D. Veden kulutus 2021-2023 ja arvio 20...
  16. Liite 18E. Sidosryhmien kuuleminen esikäsittel...
  17. Liite 19. Syntyvät jätteet
  18. Liite 19A. Jäteluettelo
  19. Liite 20A. Perunan keitinveden hyödyntäminen
  20. Liitteet 21. ja 23. BAT ja BEP, arvio soveltam...
  21. Liitteet 25 A-G. Arvio toiminnan vaikutuksista...
  22. Liite 26A. Käyttötarkkailusuunnitelma Feelia Oy
  23. Asemapiirustus
  24. Asemakaavakartta
  25. Sadevesiviemärin purku, suunnitelmakartta
  26. Vesi- ja jätevesiverkostojen suunnitelmakartta
  27. Feelia Oy, Ympäristölupa, ymp.terv.lautakunta ...
  28. Feelia Oy, Ympäristöluvan muutos, ymp.terv.lau...