Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

https://dynasty.haapavesi.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/73

Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta, hakijana Piipsan Tuulivoima Oy, asianumero 256/11.01.00.05/2024, 16.5.2024

Piipsan Tuulivoima Oy (Y-tunnus 3156718-1) Haapavedeltä on toimittanut 19.3.2024 maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen kalliokiven ottoa, kallion louhintaa ja louheen murskausta koskevan yhteiskäsittely-lupahakemuksen Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §) ja vakuussummaksi esitetään 385 000 euroa. Hakemusta on täydennetty ja täsmennetty 2.5.2024, 7.5.2024 ja 13.5.2024. Hakemuksen kohde on Haapavedellä entisen Piipsannevan turvetuotantoalueen eteläpuolella.

Oheisina liitteinä ovat virallinen kuulutus liitteineen PDF-tiedostoina. Tekstiä sisältävät liitteet ovat saavutettavuudet kattavia.

 

Lähettäjä: ympäristötarkastaja, Ympäristöpalvelut Helmi, Haapaveden kaupunki
Julkaistu: 17.05.2024 11.04


Liitteet
  Piipsan Tuulivoima Oy, kuulutus yhtenäislupahakemu...
  PIIPSAN TUULIVOIMA OY hakemuksen sisällysluettelo
  1. Yhteiskäsittelyhakemus
  2. Kiviaineksen ottamis- ja murskaussuunnitelma
  2.1 Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset (Liite 4)
  2.2 Piipsannevan tuulivoimapuiston yleiskaava (Liite 4)
  2.3 P-P maakuntakaavojen yhdistelmäkartta (Liite 4)
  2.4 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (Liite 5)
  2.5 Meluselostuksen täydennysosio (Liite 6)
  2.6 Tarkkailuohjelma (Liite 7)
  2.7 Pohjavesiputkikortit (Liite 9)
  2.8 Kairausdiagrammit (Liite 10)
  2.9 Koekuoppakortit (Liite 11)
  2.10 Kiviainestutkimusseloste (Liite 12)
  3. Piirustukset, piirustusluettelo
  3.1 Sijaintipiirustus 101020780-002-001
  3.2 Louhosalue 1, nykytila- ja suunnitelmakartta 1...
  3.3 Louhosalue 2, nykytila- ja suunnitelmakartta 1...
  3.4 Louhosalue 1, lopputilannekartta 101020780-002-004
  3.5 Louhosalue 2, lopputilannekartta 101020780-002-005
  3.6 Louhosalueet 1 ja 2, leikkauspiirustukset 1010...
  3.7 Laskeutusallas alue 1, leikkauspiirustukset 10...
  3.8 Laskeutusallas alue 2, leikkauspiirustukset 10...
  3.9 Jälkihoidon periaatepiirros 101020780-002-009
  4. YVA-menettely, Ympäristövaikutusten arviointise...
  4.1 YVA-selostuksesta annetut lausunnot
  4.2 Kiviaineksen ottosuunnitelman yleiskartta (Liite 1)
  4.3 Luontoselvitykset (Liite 2)
  4.4 Arkeologinen inventointi 2021 (Liite 3)
  4.5 Pintavesien vedenlaatu (Liite 4)
  4.6 Typen vesistökuormituksen laskentaraportti (Li...
  4.7 Meluselvitys, -mallinnus (Liite 6)
  4.8 Pölymallinnus (Liite 7)
  4.9 Asukaskysely (Liite 8)
  4.10 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta (L...
  4.11 Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-se...